สัญญาซื้อขาย

สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์

การตกลงกันเบื้องต้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อประโยชน์ของทั้งคนซื้อและคนขายจึงควรทำสัญญานี้ เนื่องจากการซื้อบ้านเป็นเรื่องสำคัญ และต้องใช้เวลามาก หากคนซื้อกู้ธนาคารต้องใช้เวลาขอสินเชื่อ และไม่ต้องการให้ผู้ขายขายบ้านให้คนอื่น ส่วนคนขายต้องการแน่ใจว่าคนซื้อจะซื้อจริง จึงอยากได้มัดจำจากคนซื้อไว้ก่อน สัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำ สามารถทำสัญญาซื้อขายที่กรมที่ดินครั้งเดียวก็ได้ แต่เพื่อความสบายใจของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยวันที่เซ็นสัญญานี้กรรมสิทธิ์ในตัวบ้านจะยังไม่โอนให้คนซื้อ และจะตกลงนัดวันโอนกรรมสิทธิ์หรือทำสัญญาซื้อขายกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง อ่านข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาเพิ่มเติม

ดาว์นโหลดเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน ที่ดิน คอนโด ตัวอย่าง

สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร

การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ สัญญาซื้อขาย กฎหมายบังคับให้ทำและจดทะเบียนกับสำนักงานที่ดิน มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ “หนังสือสัญญาขายที่ดิน” หรือ ท.ด. 13 โดยวันที่เซ็นสัญญานี้จะเป็นวันที่กรรมสิทธิ์ในตัวอสังหาริมทรัพย์นั้นจะโอนมาเป็นของคนซื้อเสร็จเด็ดขาด อ่านข้อมูลซื้อขายอสังหาเพิ่มเติม

ดาว์นโหลดเอกสารสัญญาซื้อขายบ้าน ที่ดิน คอนโด ตัวอย่าง

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร

สัญญาข้อตกลงกันระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า เพื่อใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เช่นพักอาศัย ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีกำหนดระยะเวลา อัตราค่าเช่ารายเดือน มัดจำ ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้

ดาว์นโหลดเอกสารสัญญาเช่าบ้าน ที่ดิน คอนโด ตัวอย่าง

สัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร

เป็นสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง เราโอนบ้านไปให้ผู้ให้กู้หรือผู้ซื้อเลย แต่ผู้ขายฝากมีระยะเวลาไถ่คืน หากครบระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วไม่ไปไถ่คืน บ้านจะตกเป็นของผู้ซื้อทันที

อ่านข้อมูลการขายฝากเพิ่มเติม

ดาว์นโหลดเอกสารสัญญาขายฝากบ้าน ที่ดิน คอนโด ตัวอย่าง

สัญญาจำนองอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร

การทำสัญญาเงินกู้ โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ เช่น บ้าน ที่ดิน คอนโด
อ่านข้อมูลการจำนองเพิ่มเติม

ดาว์นโหลดเอกสารสัญญาจำนองบ้าน ที่ดิน คอนโด ตัวอย่าง

สัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร

ผู้ให้เช่าอาจโอนสิทธิของตนที่มีในทรัพย์สินที่ให้เช่า ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้ให้เช่าแทนตน หรือผู้เช่าอาจโอนสิทธิการเช่าของตน ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้เช่า เพื่อได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า เช่นการเช่ากิจการ มีการเซ้ง โอนสิทธิการเช่าให้แก่ผู้อื่น หรือเจ้าของที่ให้เช่า ขายกิจการให้ผู้อื่นจึงโอนสิทธิการเป็นผู้ให้เช่าแทน

ดาว์นโหลดเอกสารโอนสิทธิการเช่าบ้าน ที่ดิน คอนโด กิจการ ตังอย่าง

สัญญานายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร

นายหน้า (broker) เป็นสัญญาที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตกลงให้ค่านายหน้า เพื่อตอบแทนที่นายหน้าดูแลจัดการ โฆษณาการขาย-เช่าบ้าน คอนโด ที่ดิน จนสามารถทำสัญญาซื้อขายหรือให้เช่าได้

ส่วนสัญญาสัญญาตั้งตัวแทน (agency) คือ สัญญาที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้ ตัวแทนมีอำนาจทำแทนเรา สามารถทำการต่างๆแทนเราได้ ตามที่เรามอบอำนาจ

ดาว์นโหลดเอกสารสสัญญานายหน้าซื้อขายบ้าน ที่ดิน คอนโด ตัวอย่าง

  • สัญญานายหน้าทั่วไป
  • สัญญานายหน้าค้าที่ดิน
    สัญญาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาสามารถเพิ่มเติมแก้ไขระหว่างผู้ขายหรือให้เช่า และผู้ซื้อหรือผู้เช่า ตกลงกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย เข้าใจตรงกันและถือปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกันอย่างเคร็งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 AllProperty Media secondhub by condoexchangecenter